"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

Zarządzenie Rektora w sprawie studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 364/2009/2010
Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
w sprawie zasad uruchamiania kolejnych edycji studiów podyplomowych, wysokości i terminów opłat za studia podyplomowe, przydziału i rozliczeń zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, rozliczeń finansowych studiów podyplomowych oraz wzorów obowiązujących w tym zakresie dokumentów.

Pobierz plik / zarzadzenie-rektora-nr-364.pdf