"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

Przygotowanie Pedagogiczne
niedziela, 29 września 2019 09:15

Ruszamy z kolejną XX edycją studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne zgodnie z podanymi wcześniej terminami zjazdów.

Narazie przesyłamy plan szczegółowy na najbliższy zjazd. Prosimy o dostarczenie wtedy jeszcze brakujących dokumentów typu:

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

- kserokopia dowodu osobistego

- 1 zdjęcie

Na pierwszym zjeździe będą do podpisania umowy.


I ZJAZD 12 października

Sobota sala L 234

9.00-12.00 Elementy pedagogiki specjalnej i pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
12.30-15.30 Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych

I ZJAZD 13 października

Niedziela sala L 234

9.00-12.00 Wprowadzenie do pedagogiki i metodologii badań pedagogicznych
12.30-16.15 Podstawy psychologii ogólnej