"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

Informacja o studiach podyplomowych PWiWP
piątek, 21 maja 2021 08:05

Informacja ogólna dotycząca studiów podyplomowych PWiWP

W roku akademickim 2020/2021 nie jest prowadzony nabór na studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.