"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

Regulamin studiów podyplomowych

Uchwała Nr 500/03/IV/2009
Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 20 marca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

regulamin-studiow-podyplomowych.pdf