"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

Harmonogramy zajęć

Szanowni Państwo, harmonogramy zajęć są wysyłane na maile grupowe, bardzo prosimy o regularne sprawdzanie poczty.