"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

harmonogram zjazdów w roku akademickim 2018/2019
sobota, 29 września 2018 19:44

Harmonogram zjazdów w semestrze zimowym dla VIII i IX edycji w roku akademickim 2018/2019

1)        6, 7.10.2018

2)       20, 21.10.2018

3)       17, 18.11.2018

4)       1, 2.12.2018

5)       15, 16.12.2018

6)       19, 20.01.2019

7)       2, 3.02.2019

8)       9, 10.02.2019

 
Spotkanie organizacyjne IX edycja
wtorek, 25 września 2018 09:51

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne kandydatów na studia podyplomowe z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego, które odbędzie się 29 września (w sobotę) o godzinie 14.30 w sali B27 (budynek B). Prosimy o zabranie dowodów osobistych i dokumentów (osoby, które jeszcze złożyły).
dr Monika Miczka-Pajestka

 
Rekrutacja na nową VI edycję studiów
środa, 03 grudnia 2014 21:20

Ogłaszamy nabór na kolejną VI edycję studiów podyplomowych z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego

Nabór trwał będzie od 10 grudnia 2014 roku do 15 lutego 2015 roku

  1. Studium Podyplomowe z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego przeznaczone jest dla:

Absolwentów studiów magisterskich i licencjackich na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych lub absolwentów filologii polskiej i filologii o specjalności nauczycielskiej

Na Studium Podyplomowe z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego mogą być przyjęte osoby:

  1. posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, tj. posiadające dyplom licencjata, magistra uzyskany w Polsce lub innym kraju;

Ponadto:

  1. Studia trwają 3 semestry, a zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (soboty i niedziele), najczęściej 2 razy w miesiącu;

Warunki rekrutacji:

  1. Limit miejsc – 35
  2. Termin rekrutacji – od dnia 10 grudnia 2014 do dnia 15 lutego 2015
  3. Miejsce składania dokumentów – pok. 116 w bud. B

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu
  4. Ksero dowodu osobistego i zaświadczenie lekarskie

 

Dokumenty przyjmowane będą w godzinach dyżurów kierownika i sekretarza studiów [dostępne na stronach Katedry Pedagogiki oraz na drzwiach pokoju B116]

Z wyrazami szacunku

dr Monika Miczka-Pajestka

dr Agnieszka Przybyła-Dumin

 

 
Dyżury sekretarza i kierownika SP PWiWP
piątek, 14 listopada 2014 20:33

Dyżury sekretarza i kierownika studiów podyplomowych z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego w roku akademickim 2014/2015:

sekretarz: Dr Agnieszka Przybyła-Dumin

Dyżury w niedziele zjazdowe w godzinach: 11:00-12:00, 14:00-15:00 w sali B 116

kierownik: Dr Monika Miczka-Pajestka

Dyżury w soboty zjazdowe w godzinach: 13:00-14:30 w sali B116

 
Spotkanie organizacyjne
poniedziałek, 22 września 2014 12:21
Szanowni Państwo, 
Spotkanie organizacyjne dla kandydatów na V edycję studiów odbędzie się 28 września (niedziela) o godz. 13.30 w sali L120. Prosimy o przyniesienie dowodów osobistych!!!!!
Monika Miczka-Pajestka
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3